SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY
kadencja 2015 - 2019

Przewodniczący Roman Lewandowski
Zastępca Przewodniczącego Marian Kapela
Sekretarz Pradelski Tomasz
Członkowie Jakub Bartosik
Irena Kaszuba
Jerzy Kopczyński
Józef Osada
Stanisław Plesiński
Eugeniusz Przybylski
Daniela Rutkowska
Teresa Tomaszewska