Informujemy, że z dniem 11 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U z 2015 r. poz.1348), która reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

 Informacja o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
 Zasady składania reklamacji dotyczących kart

 Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego
 Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego
 Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego dotyczący kart
 Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego dotyczący kart
 Formularz skargi, wniosku