Przedstawiamy Państwu internetowy Serwis obsługi rachunków, który umożliwia szybkie i bezpieczne zarządzanie aktywami i pasywami, bez konieczności kontaktowania się z Bankiem w tradycyjny sposób.

Możecie Państwo wykonać większość operacji finansowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki przejrzystemu interfejsowi graficznemu korzystanie z Serwisu jest bardzo proste, a zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przed próbami ingerencji nieuprawnionych osób.

Oferujemy:

• konta internetowe dla klientów indywidualnych
  icon Przewodnik dla klienta indywidualnego (2.20 MB)

• konta internetowe dla klientów instytucjonalnych
  icon Przewodnik dla klienta instytucjonalnego (2.69 MB)

• interfejs mobilny Internet Bankingu
  icon Przewodnik dla Interfejsu mobilnego Internet Bankingu (1.18 MB)

• aplikacja nPodpis do obsługi certyfikatu
  icon Przewodnik dla aplikacji nPodpis do obsługi certyfikatu (0.60 MB)

Potrzebne oprogramowanie dla kont Firmowych:

• w przypadku korzystania z tokenów OMNIKEY oprogramowanie CryptoCard Suite dostępne na stronie producenta
   http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite_Pobieranie,content.html,

• w przypadku korzystania z tokenów ATHENA oprogramowanie IDProtect Client dostępne w siedzibie Banku,

• w przypadku korzystania z aplikacji nPodpis dostępna jest ona w siedzibie Banku.