Wyniki finansowe

Sprawozdanie Finansowe za rok 2023 BS Słupca

Sprawozdanie Finansowe za rok 2022 BS Słupca

Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie Finansowe za rok 2022 BS Zagórów

Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok