Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Słupcy dzięki współpracy z firmami z grup Generali i SALTUS  sprawia, że zawsze będziesz czuł się bezpiecznie.

W trakcie „załatwiania” innych spraw w Banku możesz zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojego nagłego odejścia, nie zostawisz rodziny z niespłaconym kredytem. Jeśli planujesz wyjazd poza granice Polski, zapytaj w Oddziale o ubezpieczenie turystyczne.  Możesz tez zapytać doradcę o każdą inną ochronę ubezpieczeniową.

Ze szczegółami oferty zapoznasz się  w naszych  Oddziałach lub kliknij na poniższe ikony.

Informacja o Agencie 

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Pełnomocnictwa Agenta

Pełnomocnictwo Generali TU S.A.

Pełnomocnictwo Generali Życie TU S.A.

Pełnomocnictwo SALTUS TUW

Pełnomocnictwo SALTUS TU Na życie