Konta internetowe

Przedstawiamy Państwu internetowy Serwis obsługi rachunków, który umożliwia szybkie i bezpieczne zarządzanie aktywami i pasywami, bez konieczności kontaktowania się z Bankiem w tradycyjny sposób.

Możecie Państwo wykonać większość operacji finansowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki przejrzystemu interfejsowi graficznemu korzystanie z Serwisu jest bardzo proste, a zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przed próbami ingerencji nieuprawnionych osób.

Oferujemy:

konta internetowe dla klientów indywidualnych

konta internetowe dla klientów instytucjonalnych

interfejs mobilny Internet Bankingu

aplikacja nPodpis do obsługi certyfikatu

 

Potrzebne oprogramowanie dla kont Firmowych:

w przypadku korzystania z tokenów OMNIKEY (szare) oprogramowanie CryptoCard Suite dostępne na stronie producenta

• w przypadku korzystania z tokenów ATHENA (czarne) oprogramowanie IDProtect Client

• w przypadku korzystania z aplikacji nPodpis oprogramowanie