Historia

1902

24 lipca 1902 r. został podpisany statut Słupeckiego Towarzystwa Oszczędnościowo- Pożyczkowego. Towarzystwo zaliczyć można do najstarszych towarzystw jakie po roku 1897 zaczęto tworzyć na ziemiach Królestwa. Powstało ono najprawdopodobniej z inicjatywy słupeckiego proboszcza ks. Kacpra Kobylińskiego oraz słupeckiego notariusza Teofila Chrempińskiego.
Skład pierwszego Zarządu:
• Prezes Teofil Chrempiński
• członkowie: Marian Bogdański, Felicjan Deplewski, Władysław Wiśniewski,
Fryderyk Rauchudt.
Rada Towarzystwa:
• Przewodniczący ks. Kacper Kobyliński (proboszcz i dziekan słupecki)
• członkowie: Stanisław Węgliński

1903

W 1903 roku Słupeckie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe nawiązało ścisły kontakt z Komisją Współdzielczą, której zadaniem było wspieranie i integracja polskich towarzystw dobrego kredytu.

1910

Towarzystwo znalazło się w gronie tych, które powołały Bank Towarzystw Spółdzielczych.

1922

21 sierpnia 1922 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu rejestruje Kasę Spółdzielczą w Słupcy z odpowiedzialnością nieograniczoną. W artykule pierwszym wyraźnie zaznaczono, że jest ona kontynuatorką „istniejącego na mocy ustawy zatwierdzonej przez Ministra Finansów w dniu 24 lipca 1902 roku Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Słupcy”

1939

Kolejne lata do 1939 roku to lata rozwoju Banku. W tym okresie długoletnim Prezesem Zarządu był Ignacy Jaworski, a wśród członków Zarządu i Rady było wielu szanowanych obywateli miasta: Jan Włodkowski, Jan Brzuskiewicz, Antoni Węgliński, Stanisław Gregorkiewicz, Kajetan Egiryn, Narcyz Trębaczkiewicz. W okresie okupacji Kasy zostały zlikwidowane.

1948

Wznowienie działalności Kasy Spółdzielczej nastąpiło 3 marca 1948 roku. W skład Zarządu reaktywowanej Kasy wchodzili:
• Ignacy Jaworski – Prezes
• Stanisław Michalski, Antoni Węgliński – członkowie
Przewodniczącym Rady został Franciszek Jaworowski a pierwszym pracownikiem Pani Regina Majdecka.

1950

Kasa Spółdzielcza przekształca się w Gminną Kasę Spółdzielczą.

1958

Powrót do nazwy Kasa Spółdzielcza w Słupcy i wreszcie w roku 1958 zmienia nazwę na Bank Spółdzielczy w Słupcy.

1964

Zapada decyzja o budowie własnej siedziby Banku, którego działalność dotychczas prowadzona była w wynajmowanych pomieszczeniach.

1970

29 maja tego roku odbył się odbiór techniczny budynku Banku Spółdzielczego w Słupcy.

1975

Bank Spółdzielczy na mocy nowego prawa bankowego wchodzi w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej.

1995

Bank Spółdzielczy w Słupcy wchodzi w strukturę zrzeszeniową Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A.

1998

Bank osiąga fundusze własne na poziomie przekraczającym wymagane przez nadzór bankowy 300 tys. EUR.

2001

Bank przekracza drugi, ustanowiony na koniec 2005 roku próg kapitałowy, uzyskując fundusze własne w wysokości wyższej niż wymagane przez nadzór bankowy 500 tys. EUR.

2005

1 stycznia tego roku nastąpiło przyłączenie Banku Spółdzielczego w Kleczewie, jako nowego oddziału w Banku. Na koniec stycznia Bank przekroczył trzeci, ustanowiony na koniec 2007 roku próg kapitałowy uzyskując fundusze własne w wysokości wyższej niż wymagane przez nadzór bankowy 1 milion EUR.

2011

8 lipca nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego budynku dla Oddziału Banku w Ostrowitem.

2012

W lipcu Bank obchodził jubileusz 110 lecia założenia.

2013

W styczniu suma bilansowa Banku przekroczyła 200 000 000 zł.

2014

11 lipca nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego budynku Punktu Kasowego w Budzisławiu Kościelnym.

2015

23 listopada Bank zawarł Umowę Systemu Ochrony SGB.