Usługi skarbowe

Transakcje wymiany walut z natychmiastową dostawą waluty

Bank Spółdzielczy w Słupcy za pośrednictwem SGB Banku oferuje:

• kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
• ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
• zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
• możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
• transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku

Przeznaczenie produktu

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/ otrzymywaniem płatności w walucie obcej

Zarządzanie ryzykiem walutowym – transakcje FORWARD, SWAP WALUTOWY

SGB-Bank oferuje:

• kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji na ustaloną daty rozliczenia transakcji – nie później niż12 miesięcy
• transakcje realizowane dla EUR, USD, GBP
• zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji

Przeznaczenie produktu

Transakcja pochodne dla firm prowadzących wymianę handlową z zagranicą oraz rozliczających się z kontrahentami w złotówkach, dla których poziom generowanych kosztów lub przychodów jest zależny od poziomu kursu walutowego.

Transakcje podlegają regulacjom MiFID

Wrzutnia nocna:

• możliwość lokowania pieniędzy w banku niezależnie od pory dnia
• również po godzinach pracy banku, w dni wolne od pracy, święta
• zapewniasz bezpieczeństwo swoich środków