Bank przyjazny niepełnosprawnym

Głównym celem działania Banku Spółdzielczego w Słupcy jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów Banku, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Bardzo ważną grupę wśród klientów Banku stanowią osoby niepełnosprawne i starsze. Aby udostępnić im nieograniczony dostęp do usług Bank Spółdzielczy w Słupcy podejmuje szereg działań mających na celu zlikwidowanie barier architektonicznych. Nowo wybudowane lub remontowane placówki Banku dostosowywane są już do tego, aby mogła do nich samodzielnie dotrzeć osoba na wózku inwalidzkim lub mająca problemy z poruszaniem. Dotyczy to:

  • Punktu Kasowego w Słupcy przy ul. Traugutta 16,
  • Oddziału w Ostrowitem przy ul. Słonecznej 3 oraz
  • Punktu Kasowego w Budzisławiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej 1.

W niedalekiej przyszłości również w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miasta przy ul. Pułaskiego 21 będzie zamontowana przez Urząd Miasta Słupcy winda zewnętrzna, która umożliwi nieograniczony dostęp osobom niepełnosprawnym.

Wychodząc na przeciw osobom niewidomym i niedowidzącym w Punkcie Kasowym w Budzisławiu Kościelnym i Giewartowie zostały zamontowane tzw. „mówiące” bankomaty.

Dla usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych i starszych Bank Spółdzielczy w Słupcy stosuje specjalne procedury w przypadku zgłoszenia problemu przez tę grupę klientów.