OUTSOURCING

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Bank Spółdzielczy w Słupcy, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową

DANE IDENTYFIKACYJNE
Lp. NAZWA PRZEDSIĘBORCY ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY REGON NIP KRS
1 Zakład Usług Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o. Ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża 450008792 718-002-68-19 0000080302
2 Firma Usługowo-Handlowa „ Sieci i Peryferia” Paweł Grzesik Ul. Królowej Jadwigi 15, 64-920 Piła 301653462 764-201-97-66 -------------
3 SiP Serwis Sp. z o.o. Ul. Królowej Jadwigi 15, 64-920 Piła 385290815 764-270-02-57 0000822649
4 Basement Sp. z o.o. Ul. Grójecka 43 lokal 12, 02- 031 Warszawa 141434321 701-013-09-20 0000303137