OUTSOURCING

Bank Spółdzielczy w Słupcy z siedzibą w Słupcy informuje, że na podstawie Art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 128.), przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest: Zakład Usług Informatycznych „Novum” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, F.U.H. „Sieci i Peryferia” Paweł Grzesik z siedzibą w Pile.