Rada nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY

kadencja 2019 – 2023

Przewodniczący:

• Roman Lewandowski

Zastępca przewodniczącego

• Marian Kapela

Sekretarz

• Jakub Bartosik

Członkowie

• Irena Kaszuba
• Jerzy Kopczyński
• Józef Osada
• Stanisław Plesiński
• Eugeniusz Przybylski
• Daniela Rutkowska
• Teresa Tomaszewska
• Henryk Tylman