Rada nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY

kadencja 2023 – 2027

Przewodniczący:

• Jerzy Kopczyński

Zastępca przewodniczącego

• Marian Kapela

Sekretarz

• Jakub Bartosik

Członkowie

• Piotr Bartecki
• Jolanta Borowska
• Agnieszka Górska
Irena Kaszuba
Marian Łyskawiński
Józef Osada
Adam Parus
Stanisław Plesiński
Eugeniusz Przybylski
Daniela Rutkowska
Teresa Tomaszewska
Henryk Tylman

Komitet Audytu

• Stanisław Plesiński – Przewodniczący
• Jolanta Borowska – Członek
• Agnieszka Górska – Członek