Polityka Ładu Korporacyjnego

„Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Słupcy”, stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z członkami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Słupcy

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

Ocena przestrzegania „Polityki ładu korporacyjnego” w Banku Spółdzielczym w Słupcy

Oświadczenie przestrzegania ” Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Zagórowie”

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Słupcy