Polityka informacyjna

Informacja z zakresu ryzyka i poziomu kapitału BS Słupca wg stanu na 31.12.2022r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału BS Słupca według stanu na 31.12.2020r.

Informacja z zakresu ryzyka i poziomu kapitału BS Zagórów wg stanu na 31.12.2022r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału BS Słupca według stanu na 31.12.2019r.

Inf. z zakresu profilu ryz i poziomu kap w BS Słupca wg stanu na 31.12.2021

Informacja z zakresu ryzyka i poziomu kapitału BS Słupca wg stanu na 31.12.2018r.