Polityka informacyjna

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału BS Słupca według stanu na 31.12.2020r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału BS Słupca według stanu na 31.12.2019r.