Invoobill

INVOOBILL to usługa, która umożliwia szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur. Eliminuje z obiegu papierowe dokumenty w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą.

Klient korzystający z usługi Invoobill otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment – elektroniczna prezentacja i płatność rachunków).

Jak z niej skorzystać?

Opis schematu:

1. Dostawca (operator telekomunikacyjny, zakład energetyczny lub gazowniczy, dostawca Internetu lub telewizji kablowej, itp.) zamiast wysyłać do klienta kopertę zawierającą rachunek lub fakturę i pozostałe materiały drukowane, dostarcza do KIR S.A. dokumenty w formie elektronicznej.
2. KIR S.A., jako operator Invoobill świadczący usługi dla różnych dostawców usług i banków, grupuje zebrane dane i udostępnia je bankowi.
3. Bank prezentuje klientowi otrzymane z systemu Invoobill dane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
4. Klient zapoznaje się z prezentowanymi danymi i akceptuje (lub nie) płatność.
5. Bank informuje KIR S.A. o statusie przetwarzania danego dokumentu, w tym o fakcie zaakceptowania bądź odmowie wykonania płatności.
6. KIR S.A. grupuje otrzymane z banków informacje, które następnie przekazuje dostawcom w ustalonej formie.
7. Przepływ środków z tytułu opłaconych rachunków i faktur z banku klienta do banku dostawcy usług realizowany jest standardowo (poprzez system ELIXIR lub jako przelew wewnętrzny).

Gdzie zapłacisz w invoobill znajdziesz TUTAJ.

Informację o tym, jak przystąpić do usługi Invoobill znajdziesz TUTAJ, natomiast jej aktywację w bankowości elektronicznej szczegółowo opisano TUTAJ.