Edward Adamczyk (1929-2020) - Wspomnienie

04 października 2020 roku odszedł od nas Pan Edward Adamczyk. Przez wiele lat życia związany z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy jako jego długoletni kierownik, dyrektor, prezes, wiceprezes Zarządu.

Urodził się 16 lipca 1929 roku w Sierniczu Małym. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Koninie oraz Wyższego Kursu Finansowego przy Ministerstwie Finansów w 1948 roku, rozpoczął pracę zawodową w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrowitem następnie w Urzędzie Gminy w Ostrowitem, w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie.

01 lutego 1956 roku objął stanowisko głównego księgowego powiatowego budżetu w Wydziale Finansowym Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy.

Z dniem 01 lutego 1965 związał się z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy, najpierw jako jego kierownik, później dyrektor, zaś po przejściu z dniem 31 grudnia 1981 roku na emeryturę jako prezes, a następnie do 12 lipca 2005 roku jako wiceprezes Zarządu.

Podjęcie pracy w Banku Spółdzielczym w Słupcy oznaczało przyjęcie na siebie poważnej odpowiedzialności za funkcjonowanie placówki, w której wszystko trzeba było zaczynać od nowa – brak odpowiednich pomieszczeń, i to zarówno dla samego banku jak i jego placówek, wymagał podjęcia natychmiastowych starań o budowę własnej siedziby. Po kilku latach intensywnych starań i wysiłków Pana Edwarda w 1970 roku Bank Spółdzielczy w Słupcy przeprowadził się do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Słupcy.

Za całokształt pracy w radach narodowych i bankowości spółdzielczej Edward Adamczyk wyróżniony został wieloma odznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi, m. in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego dla Bankowości PRL, odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Adamczyk bardzo cenił integrację z pracownikami Banku, chętnie uczestniczył w spotkaniach z emerytami, z pasją wspominał lata pracy w Banku Spółdzielczym w Słupcy, czuł się z nami dobrze, a my z nim – z radością słuchając jego „bankowych” wspomnień.

Rodzinie Pana Edwarda składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu jego śmierci, w naszej pamięci pozostanie on człowiekiem pracowitym, zaangażowanym, troskliwym, człowiekiem na którego wsparcie, życzliwość i dobre słowo mogliśmy zawsze liczyć, będzie nam Go brakowało.

Ceremonia pogrzebowa Pana Edwarda Adamczyka odbędzie się dnia 8.10.2020 r. w Kaplicy Cmentarnej w Słupcy