Komunikat

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku w dniu 28.06.2022 roku  o godz. 10-tej  w Restauracji „Czardasz” w Piotrowicach, 

odbędzie się 

Zebranie Przedstawicieli 
Banku Spółdzielczego w Słupcy

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem roczne sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte dostępne są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Słupcy ul. Mickiewicza 2 (Wydział Organizacyjno-Samorządowy)

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy

Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy