KOMUNIKAT - ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku w dniu 25.06.2024 roku  o godz. 10-tej  w Restauracji „Czardasz” w Piotrowicach,

odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Słupcy

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem roczne sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał jakie mają być podjęte dostępne są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Słupcy ul. Mickiewicza 2 (Wydział Organizacyjno-Samorządowy)