Saltus

SALTUS Ubezpieczenia w ciągu ponad 28 lat działalności objęło ochroną i zdobyło zaufanie ponad miliona Ubezpieczonych, przede wszystkim z małych i średnich miast.

Oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, dedykowanych zarówno Klientom Indywidualnym, jak również Instytucjom i Przedsiębiorcom. Dzięki bogatej ofercie ubezpieczeniowej, dopasowanej do oczekiwań i możliwości Klientów, zyskują oni bezpieczeństwo swoich finansów, zdrowia, majątku oraz ochronę życia.

Ubezpieczenie Podróżne SALTUS – Moja Podróż

Ubezpieczenie podróżne SALTUS – Moja PODRÓŻ zapewnia pomoc Ubezpieczonemu na wypadek nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, wyrządzenia szkody osobie trzeciej, utraty lub uszkodzenia bagażu podczas wyjazdu zagranicznego, jak również usługi assistance.

W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU UBEZPIECZENIA, MOŻESZ LICZYĆ NA NASZĄ POMOC ZA GRANICĄ, W PRZYPADKU:

 • konieczności leczenia i transportu medycznego,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • utraty lub uszkodzenia bagażu,
 • wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

DLACZEGO WARTO?

 • możliwość wyboru wariantu dopasowanego do własnych potrzeb,
 •  atrakcyjny system zniżek,
 • wysokie sumy ubezpieczenia do 60 000 euro (dotyczy kosztów leczenia i transportu medycznego),
 • atrakcyjny zakres usług, świadczonych w ramach ubezpieczenia assistance „SALTUS – Moja Podróż”, który obejmuje organizację pomocy w przypadku np.: kradzieży lub utraty dokumentów ubezpieczonego oraz opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub jego utraty.

Ubezpieczenie NNW SALTUS – Moje Bezpieczeństwo

Indywidualne ubezpieczenie SALTUS – Moje BEZPIECZEŃSTWO jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w przypadku wystąpienia następstw nieszczęśliwego wypadku (dalej: nnw), poważnego zachorowania,  śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

SZEROKI ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:

 • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku),
 • śmierć ubezpieczonego w NNW,
 • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym,
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:

– pobytu w szpitalu w NNW,

– całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW,

– NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,

– śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

DLACZEGO WARTO?

 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka,
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki,
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki,
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy,
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych – Mój Dom

Ubezpieczenie Mój Dom to indywidualne ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

 • mieszkanie lub dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami wyposażenia (np.: drzwi, podłogi, wbudowane na stałe meble),
 • ruchomości domowe (np.: sprzęt elektroniczny, urządzenia domowe),
 • dom jednorodzinny w budowie,
 • zewnętrzne stałe elementy domu lub mieszkania (np. anteny satelitarne, kolektory słoneczne, markizy),
 • OC Twoje lub domowników (np. gdy Twoje dziecko przypadkiem stłucze szybę sąsiadowi),

a dodatkowo:

 • domek letniskowy, nagrobek, budynki gospodarcze, zewnętrzne elementy anteny satelitarnej lub kolektory słoneczne,
 • szyby od stłuczenia lub pęknięcia (okienne, drzwiowe, jak również płytę grzewczą),
 • Ty i domownicy od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ryzyko dewastacji mienia,
 • NOWOŚĆ – atrakcyjne ubezpieczenie assistance „Mój DOM” dostępne w dwóch zakresach: podstawowym (np. pomoc hydraulika, szklarza, elektryka) oraz rozszerzonym (np. pokrycie kosztów materiałów i części zamiennych wykorzystywanych przez zamówionych specjalistów).

DLACZEGO WARTO?

 • szeroki zakres ubezpieczenia, z możliwością indywidualnego dopasowania w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych,
 • system atrakcyjnych zniżek,
 • możliwość płatności składki w ratach,
 • możliwość ubezpieczenia mienia w mieszkaniu na parterze i ostatnim piętrze bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń,
 • ubezpieczenie może być jedną z form zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • szybka i sprawna likwidacja szkód.

Acti Finanse Plus – Indywidualne ubezpieczenie na życie

Grupa produktów Acti Finanse Plus (AF PLUS Gotówki / AF PLUS Hipoteki) to indywidualne ubezpieczenia na życie. Są idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań finansowych m.in. w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Kredytobiorcy.

UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄ:

W podstawowym zakresie ochrony:

 • śmierć Ubezpieczonego z każdej przyczyny

Dodatkowym zakresem ochrony może być:

 • całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy,
 • całkowita niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji w wyniku NW,
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego (23 jednostki chorobowe, np. zawał serca, nowotwór złośliwy choroba Alzheimera),
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
 • śmierć małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW
 • utrata pracy przez Kredytobiorcę.

DLACZEGO WARTO?

 • brak ograniczenia wynikającego z maksymalnego wieku osoby zawierającej umowę ubezpieczenia,
 • podstawowy zakres ochrony – śmierć Ubezpieczonego z każdej przyczyny,
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka,
 • brak wyłączeń związanych z COVID,
 • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów,
 • wygodna płatność składki – do wyboru jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

 Zapytaj o ofertę doradców w naszych placówkach!