smartKARTA wpłacaj i wypłacaj bez dotykania bankomatu!

Banki Spółdzielcze uruchomiły możliwość obsługi bankomatów i wpłatomatów poprzez bankową aplikację mobilną Nasz Bank. Usługa nazywa się smartKARTA i pozwala m.in. na zupełnie bezdotykowe wypłaty z urządzeń bankomatowych.

Więcej szczegółów: Bankowoći elektroniczna/ smartKARTA