W związku z działaniami Banku Spółdzielczego w Słupcy podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego, a także wobec konieczności dostosowania się do znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, od 12 września 2019 r. Bank uruchamia tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemu bankowości internetowej (co 90 dni i podczas pierwszego logowania) i autoryzacji dyspozycji.

 

Silne uwierzytelnianie klienci indywidualni:

 • Podczas logowania z:

  Autoryzacją SMS
  Pierwsze logowanie
  konieczne będzie podanie - poza identyfikatorem i hasłem - dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.

  Logowanie co 90 dni
  konieczne będzie podanie - poza identyfikatorem i hasłem - dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta oraz ustawionego przez Klienta kodu uwierzytelnienia.

  Autoryzacją mobilną*
  konieczne będzie podanie identyfikatora i hasła oraz zatwierdzenie zlecenia logowania w aplikacji mobilnej.

 • Podczas autoryzacji dyspozycji z:

  Autoryzacją SMS
  konieczne będzie podanie kodu uwierzytelnienia i hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.

  Autoryzacją mobilną*
  konieczne będzie podanie e-PINu (kod przypisany aplikacji mobilnej, operacja zatwierdzana w smartfonie)

Więcej informacji wraz ze zdjęciami z systemu bankowości w dokumencie:
 Silne uwierzytelnianie IB

* Usługa dostępna po wprowadzeniu funkcjonalności przez Bank 

 

Silne uwierzytelnianie klienci instytucjonalni:

 • Podczas logowania z:

  Autoryzacją SMS
  Pierwsze logowanie
  konieczne będzie podanie - poza identyfikatorem i hasłem - dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.

  Logowanie co 90 dni
  konieczne będzie podanie - poza identyfikatorem i hasłem - dodatkowego hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta oraz ustawionego przez Klienta kodu uwierzytelnienia.

  Autoryzacją nPodpis
  Pierwsze logowanie i co 90 dni
  konieczne będzie podanie - poza identyfikatorem i hasłem – kodu z aplikacji nPodpis.

 • Podczas autoryzacji dyspozycji z:

  Autoryzacją SMS
  konieczne będzie podanie kodu uwierzytelnienia i hasła SMS wysłanego przez Bank na telefon Klienta.

  Autoryzacją nPodpis
  konieczne będzie podpisanie przelewów w aplikacji nPodpis (bez zmian)

Więcej informacji wraz ze zdjęciami z systemu bankowości w dokumencie:
 Silne uwierzytelnianie IBF