KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy 

informuje,

że w dniu  21.09.2022 roku  o  godz. 1300 

w Restauracji „Czardasz” w Piotrowicach

odbędzie się 

Zebranie Grupy Członkowskiej

z terenu Miasta i Gminy Słupca

Gminy Ostrowite

Gminy Lądek

Gminy i Miasta Kleczew

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
  – wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  2.
  Przyjęcie porządku obrad.
  3.
  Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
  4.
  Omówienie planu partnerskiego łączenia Banku Spółdzielczego w Słupcy i Banku Spółdzielczego w Zagórowie
  5. Dyskusja
  6.
  Zakończenie obra

Zarząd Banku Spółdzielczego  w Słupcy

Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej dostępnym w siedzibie Banku