WERYFIKACJA PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

Kogo Bank będzie weryfikował w państwowym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL?

Klientów indywidulanych (konsumentów), którzy mają nadany PESEL i są osobami pełnoletnimi.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL?

1. Przed zawarciem każdej Umowy o:

  • rachunek oszczędnościowy i rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (w każdej dostępnej walucie),
  • kredyt konsumencki i hipoteczny,
  • pożyczkę hipoteczną,
  • udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego (w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców),
  • pożyczkę na spłatę zadłużenia (w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców),

2. Przy każdej zmianie umowy kredytowej lub aneksie zwiększającym zadłużenie Twojego kredytu.

3. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w placówkach naszego Banku, jeśli suma wypłat w ciągu jednego dnia, przekroczy wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w Rozporządzeniu wydanym na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj.:

  • do 30 czerwca 2024 r. kwota 12.726 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. kwota 12.900 zł.

Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

  • założyć rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego, wziąć kredytu czy pożyczki, zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • zrealizować dyspozycji wypłaty gotówkowej ( zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich placówkach naszego Banku na 12 godzin na wszystkich Twoich rachunkach ).

Pamiętaj!

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

  • na stronie www.gov.pl,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w urzędzie gminy lub miasta.

Zastrzeżenie PESEL można bezpłatnie cofnąć terminowo (tylko na określony czas) lub bezterminowo. Ponownie zastrzeżenie numeru PESEL może nastąpić nie wcześniej niż po 30 minutach.