Komunikat o Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli

KOMUNIKAT 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy zawiadamia, że zgodnie  ze Statutem Banku w dniu 19.10.2022 roku o godz. 11-tejw Restauracji „Czardasz” w Piotrowicach,  

odbędzie się  

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli.