Kredyty inwestycyjne „moje gospodarstwo”

Cechy kredytu:

• Finansowanie działalności z linii ruchomości w szczególności: zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych na potrzeby gospodarstwa rolnego,zakup wyposażenia na potrzeby gospodarstwa rolnego, inne potrzeby związane z zakupem ruchomości.
• Finansowanie działalności z linii nieruchomości w szczególności: zakup gospodarstwa rolnego wraz z domem, zakup gruntów w tym gruntów leśnych wraz z budynkami lub ich częściami, urządzeniami, i inwentarzem jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, zakup gruntu i terenu, zakup budynków i budowli, rozbudowę, modernizację obiektów i budowli, inne inwestycje związane z nieruchomościami dotyczące gospodarstw rolnych.
• udzielany jak krótko, średnio, długoterminowy – maksymalnie do 20 lat,
• dogodne formy zabezpieczeń
• wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, zapłatę faktur, rachunków wystawionych po dacie złożenia wniosku o kredyt, wypłatę gotówki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej

Dokumenty do pobrania
Wniosek o kredyt – pobierz
Zał. do wniosku – oświadczenie majątkowe
Zał. do wniosku – informacja o inwestycji