Rachunek pomocniczy

Cechy produktu:

• Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)
• Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
• Możliwość korzystania z systemu Home Banking – Oddział Banku w Twojej Firmie
• Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
• Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach