OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Doradca Klienta

Bank Spółdzielczy w Słupcy zatrudni  osobę na stanowisko Doradca Klienta w oddziale Banku

Zadania:

 • Aktywna sprzedaż produktów bankowych dla klientów Banku
 • Zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi i doradztwa
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami m.in. poprzez aktywne dopasowanie oferty produktowej do aktualnych i przyszłych potrzeb Klienta
 • Indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta
 • Realizacja indywidualnych i zespołowych zadań sprzedażowych
 • Obsługa kasowo-dysponencka

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w aktywnej sprzedaży produktów
 • Pozytywnego nastawienia do ludzi i otwartości na zmiany
 • Znajomości obsługi komputera (Windows, Word,)
 • Umiejętności szybkiego uczenia się i chęci rozwoju kompetencji
 • Otwartości na pracę zespołową
 • Doświadczenie w pracy w bankowości spółdzielczej będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziane wyższe wykształcenie oraz ukończony  kurs kasjerski

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie adaptacyjne i produktowe
 • Konkurencyjny system wynagradzania (podstawa + kwartalne premie sprzedażowe)
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i zdobywania nowych doświadczeń
 • Karta MultiSport plus inne benefity

Aplikacje prosimy kierować na adres: bs@bsslupca.pl z tytułem rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Bank Spółdzielczy w Słupcy
z siedzibą w Słupcy przy ul. Mickiewicza 2, 62-400 Słupca, moich danych osobowych, zawartych
w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny), udostępnionych przez mnie w celach rekrutacji
oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyrażam/Nie Wyrażam *) zgodę na wykorzystanie mojego CV przy procesie rekrutacji oraz przez okres
6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Słupcy z siedzibą w Słupcy przy ul. Mickiewicza 2, 62-400 Słupca.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie –  https://bsslupca.pl/rodo/

*niepotrzebne skreślić