Zwolnienie z opłat na rzecz „POMOC UKRAINIE”

Szanowni klienci,

Z uwagi na sytuację geopolityczną związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy od dnia 01 marca 2022 – do odwołania, Bank Spółdzielczy w Słupcy nie będzie pobierał prowizji za realizację przelewów i wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz „POMOC UKRAINIE” . ¹

Ponadto od dnia 01 marca, aż do odwołania, Banki Spółdzielcze SGB oraz SGB Bank SA nie będą pobierać prowizji od zleceń SWIFT w walutach obcych i PLN realizowanych do Banków w Ukrainie.


¹ W przypadku przelewów dokonywanych w kanałach elektronicznych pobrane opłaty zostaną zwrócone po ich zgłoszeniu przez klienta, maksymalnie w ciągu tygodnia.