Jednolite zasady oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Utrzymująca się pandemia koronawirusa dotyka nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) reaktywował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania kolejnych narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego, także w Polsce.

Stanowisko banków polskich wypracowane w tej sprawie pod patronatem Związku Banków Polskich, tj. moratorium pozaustawowe, prezentujemy TUTAJ: Moratorium pozaustawowe_2021.

Obejmuje ono dalsze narzędzia pomocowe udzielane

od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy – także klienci Banku Spółdzielczego w Słupcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek do 15 marca 2021, tak, aby Bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 roku.

 Wniosek o zawieszenie spłat dla klienta instytucjonalnego (docx)

 Wniosek o zawieszenie spłat dla klienta instytucjonalnego (pdf)

 PROJEKCJA FINANSOWA na rok 2021 (PLN) – mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i przetwórca (xlsx)

 PROJEKCJA FINANSOWA na rok 2021 (PLN) – rolnik indywidualny i dział specjalny produkcji rolnej (xlsx)