Lokata terminowa w walutach wymienialnych

Cechy:

• dostępne w walutach: USD, EUR, GBP
• minimalna kwota lokaty – już od równowartości 25 EUR
• oprocentowanie zmienne
• elastyczny okres lokaty – od 1 do 12 miesięcy
• możliwość ustalenia okresu umownego i/lub oprocentowania innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji
dla wysokości wkładu powyżej 10 tys. USD – możliwość negocjacji oprocentowania
• dowolność formy wpłat i wypłat
• kapitalizacja odsetek w pierwszym dniu następnego okresu
• możliwość udzielenia pełnomocnictwa do lokaty