SKO - Szkolne Kasy Oszczędności

Szkolne Kasy Oszczędności kształtują wśród uczniów nawyk systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.

W trakcie roku szkolnego opiekunowie SKO organizują wraz z uczniami różnego rodzaju inicjatywy np. zbieranie makulatury, złomu i innych surowców wtórnych.

SGB Bank S.A. – bank zrzeszający w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Wielkopolskim Kuratorium Oświaty na przełomie roku szkolnego organizuje Konkurs pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” – dla Szkolnych Kas Oszczędności, działających pod patronatem Banku Spółdzielczego w Słupcy.

Celem konkursu jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, a w przyszłości potencjalnych klientów Banków Spółdzielczych.

Od wielu lat Bank Spółdzielczy w Słupcy patronuje SKO w szkołach na terenie powiatu słupeckiego i konińskiego poprzez czynny udział w życiu szkół oraz obecność na różnego rodzaju uroczystościach. Jest też fundatorem nagród w konkursach organizowanych w szkołach.