Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Słupcy z urządzenia mobilnego.
2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
3. Bank nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługami świadczonymi za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
a) komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
b) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
• pamięci,
• komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
• informacji o lokalizacji,
• aparatu fotograficznego,
• danych kontaktów.
5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
8. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.