Gwarancja de minimis

Co to jest „gwarancja de minimis”?

De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej jaka została dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, a wprowadzona przepisami prawa polskiego.

Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200.000 EUR, natomiast dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego – 100.000 EUR.

Dla kogo?

Gwarancją może być objęty kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, również w formie kredytu w rachunku bieżącym, udzielony w złotych, rezydentowi będącemu przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP.

Do jakiej wysokości?

Kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu objętej gwarancją de minimis stanowi, w chwili jej udzielenia, nie więcej niż 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego i nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych.

Na jaki okres?

Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.

Jaka prowizja?

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5%. Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny gwarancji wynosi 0%.

Jakie zabezpieczenie?

Prawne zabezpieczenie wierzytelności BGK stanowi weksel własny in blanko Kredytobiorcy.

Dlaczego warto?

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń,
Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji,
Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.