Kredyty w rachunku bieżącym

Cechy produktu:

• Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług VAT
• Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
• Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
• udzielany do 36 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres
• Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
• Dogodne formy zabezpieczeń

Dokumenty do pobrania
Wniosek o kredyt – pobierz
Zał. do wniosku – oświadczenie majątkowe
Zał. do wniosku – uproszczona księgowość
Zał. do wniosku – pełna księgowość