Rachunek bieżący

Cechy produktu:

• Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
• Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
• Możliwość korzystania z systemu Home Banking – Oddział Banku w Twojej Firmie
• Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
• Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
• Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
• Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
• Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
• Dostęp do środków poprzez oddziały, bankomaty, Internet, telefon