Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Cechy produktu:

• Zakładany dla walut: USD, EUR, CHF, GBP
• Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
• Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
• Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
• Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach