Kredyty inwestycyjne

Cechy produktu:

• finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach
• niski wymagany wkład własny
• wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
• indywidualne zasady spłaty kredytu
• możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

Dokumenty do pobrania
Wniosek o kredyt – pobierz
Zał. do wniosku – oświadczenie majątkowe
Zał. do wniosku – informacja o inwestycji
Zał. do wniosku – uproszczona księgowość
Zał. do wniosku – pełna księgowość